ANTENNER

Ett av Argo Teles första uppdrag var installation och service av centralantenner åt Haninge kommun.

Andra antenninstallationer under åren har varit åt Huddinge kommun och Flextronics Network Services.

Argo Tele projekterar, installerar och sköter service på fastighetsnät och villor.