Miljöpolicy

Argo Tele kommer att vara med i den globala utvecklingen för bättre miljö. Vi har en stark ambition att hela vår verksamhet ska genomsyras av ett starkt miljötänkande.

Vi kommer att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete och bidra på vårt sätt till minskade luftföroreningar, bättre hushållande med naturresurser samt förbättrad avfallshantering.

Argo Teles miljöpolicy kommer framför allt att följas genom följande punkter:

Argo Teles verksamhet kommer alltid att följa gällande miljölagstiftningar.

Vid val av leverantör kommer ett av kriterierna att vara starkt miljötänkande.

Argo Tele kommer att verka för att samtliga medarbetare aktivt deltar i miljöarbetet.

Argo Tele kommer i alla situationer, såväl i det dagliga arbetet som i framtida strategier och planering, i Sverige och globalt, att beakta relevanta miljökrav.

Vi kommer att aktivt söka nya vägar att vara med i att förbättra vårt miljöarbete.

 

Kvalitetspolicy

Argo Tele skall vara ett oberoende företag inom el-, tele, telecom-, data och larmsektorn.

Vi strävar efter ett nära samarbete med kunder, leverantörer och samarbetespartners för att ständigt förbättra arbetssätt och processer.

Samtliga uppdrag skall genomföras på ett professionellt sätt som medför största möjliga kundnytta inom ramarna för affären.

Då kvalitet är allas angelägenhet och en förutsättning för verksamheten ska alla på enheten uppmuntras att engagera sig i förbättningsarbetet.

Argo Tele kommer ständigt att kompetensutveckla sin personal för att möta kundernas behov.