Argo Tele startade 1989 och har arbetat med många olika projekt inom tele, data, larm, antenner och telecom.

Genom liten adminsistration och effektivt management kan företaget erbjuda konkurrensktraftiga och ofta fasta priser för specifika arbetsuppgifter.

Argo Tele kan åta sig hela projekt alternativt låna ut personal till olika arbetsuppgifter.

Argo Tele i Krasnojarsk